TROŽILNI EMPEROR™

Okvir od nerđajućeg čelika 316L
Mekana polimerna zaštita kabla
Oprema zatvaranja koja omogućava brzo instaliranje
Kratak spoj mehanički testiran u skladu sa IEC 61914
Odobreni ABS i DNV i UL imenovani

Trožilni Emperor je testiran u skladu s međunarodnim standardom IEC „Kablovske obujmice za električne instalacije“IEC 61914:2015. Tipični rezultati su detaljno opisani u nastavku:

SVOJSTVO

KLASIFIKACIJA

JEDINICE

PODACI O TESTIRANJU

Tip obujmice

6.1.3

Kombinovana

Temperatura za trajnu aplikaciju

6.2

°C

-40 – 60

Otpornost na UV zračenje

6.5.1.2

Xenon ARC metod A

Položeno

Otopornost na koroziju

6.5.2.2

Visoka

316L nerđajući čelik ima ≥16% hroma

Ocena uticaja

6.3.5

Veoma teška

Položeno

Test na plamen

10.0, 10.1

Vreme aplikacije ≥30s

Položeno

Ocena osnog tereta

6.4.3, 9.4

(N)

400

Ocena lateralnog tereta

6.4.2, 9.3

(N)

650N- horizontalna

1000N- vertikalna

Otpornost na elektromehaničku silu (testiranje na kratak spoj)

6.4, 6.4.4, 9.5

Obujmice na intervalima od 300mm (podnose više od jednog kratkog spoja)

195kA

(Izveštaj broj PDL-09.098.2)

Kabl= Ø38mm

(IEC 61914:2009)

Otpornost na elektromehaničku silu (testiranje na kratak spoj)

6.4, 6.4.5, 9.5

Obujmice na intervalima od 600mm (podnose više od jednog kratkog spoja)

149kA

(Izveštaj broj PDL-17.137.4)

Kabl= Ø36mm