STAKKAbox™ ULTIMA

STAKKAbox™ ULTIMA nudi fleksibilan sistem pristupnih komora, snage bez premca. Zbog dizajna i korišćenog materijala (GRP), ULTIMA bi trebalo da se koristi svuda gde je opterećenje na bočnoj strani problem, kao što je pored autoputeva ili železničkih šina.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

Prilagodljive veličine
STAKKAbox™ ULTIMA se može koristiti za kreiranje praktično bilo kog slobodnog otvora pristupne komore. ULTIMA nudi ogroman raspon dimenzija komore zahvaljujući velikom broju standardnih i prilagodljivih sekcija koje nudi sistem ULTIMA Connect.

Brza i jednostavna instalacija
STAKKAbox™ komore se ugrađuju znatno brže od tradicionalnih alternativnih rešenja. Kompletna instalacija obično traje do jednog sata. Ovo dovodi do smanjenja troškova potrebnih za instalatera. Samo najveće veličine u asortimanu zahtevaju specijalnu opremu ili postrojenje za ugradnju komore.

Fleksibilnost prilikom instalacije
Zahvaljujući standardnim alatima za nadgradnju preko postojećih mreža, komore se mogu prilagoditi uslovima na licu mesta.

Otpornost na vatru
ULTIMA je nezapaljiva i proizvodi malu količinu dima. To znači da se proizvod može koristiti u zatvorenim prostorima kao što su tuneli i podzemni transport.

Glatki spoljni zidovi
Praznine u spoljašnjem zidu negativno utiču na efikasnost zbijanja oko komore. STAKKAbox™ komore imaju glatke spoljne zidove i spoljnu ivicu koja ulazi u iskopine.

Odličan odnos čvrstoće i težine
Materijal je znatno lakši od drugih uobičajenih materijala, a obezbeđuje istu snagu.

Dvostruki i prstenasti dizajn zidova
Komore se izrađuju do potrebne dubine dodavanjem sekcija od 150 mm. Zbog dvostrukog dizajna, pojedinačni delovi su lagani što znači da se mogu ručno podići. Svaka pristupna komora ima vertikalna i horizontalna rebra, što rezultira proizvodom koji je jak i vertikalnoj i na bočnoj strani. Za većinu instalacija, ULTIMA ne zahteva specijalna iskopavanja, što smanjuje troškove.

KAKO FUNKCIONIŠE

ULTIMA komore su konstruisane slaganjem prstenastih delova dubine 150 mm kako bi se postigla željena visina. Svaki prsten je zakačen tako da se povezuje sa jedinicom iznad i ispod.

Zbog dvostrukog dizajna u sekciji i GRP materijala, većina ULTIMA 150 mm dubokih sekcija ima težinu ispod 25 kg, što ga čini pogodnim za podizanje od strane samo jedne osobe, u skladu sa propisima o ručnom rukovanju.

MATERIJALI

GRP:
Plastika ojačana staklom (GRP), je kompozitni materijal – polimer napravljen od plastike ojačane finim staklenim vlaknima.

DOSTUPNE VELIČINE

Informacije o dimenzijama

STAKKAbox™ ULTIMA se može koristiti za kreiranje praktično bilo kog slobodnog otvora pristupne komore. ULTIMA nudi ogroman raspon dimenzija komore zahvaljujući velikom broju standardnih i varijabilnih sekcija koje nudi sistem ULTIMA Connect.

Veličine ULTIMA komore su odabrane tako da predstavljaju najčešće korišćene tradicionalne veličine pristupne komore. Ovo čini ULTIMA idealnim rešenjem za postojeće mreže, svodeći remećenje lokacije i troškove instalacije na minimum.

Za više informacija o dostupnim veličinama preuzmite naš vodič za veličinu proizvoda.

OCENA OPTEREĆENJA

STAKKAbox™ ULTIMA je pogodna za instalaciju u okruženjima sa oznakom F900, u skladu sa EN124.
Pogodna je za područja koja trpe velika opterećenja točkova, npr. dokovi, piste, itd.