UREĐAJ ZA ZAUSTAVLJANJE PADA NA SIDRENIM LINIJAMA STOPEDGE – NSL17AD

Standard EN 353-2 : 2002
Standard FICHES VG11.062 – VG11.075

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
može se koristiti u vertikalnoj i horizontalnoj ravni i preko oštrih ivica radijusa r≥0,5mm
Maksimalna težina korisnika: 140 kg
Poliamidno kernmantel uže Ø12mm (Statički otpor > 22 kN)
Čelični klizač
Statički otpor na užetu>15 kN
Zaustavna sila < 6 kN
Čelični karabiner otvora kapije 18 mm za povezivanje mobilne linije sa tačkom za sidrenje.
Automatska papagaj čelična kuka sa otvorom kapije 18mm za povezivanje na
potpunu telesnu upregu
Težina : 2,0 kg (NSL17AD.10)
Dužina fleksibilne linije za sidrenje: 10, 20 i 30 metara.

OPIS
Čelični klizač sa apsorberom energije kreće se gore-dole po užetu Mobilne linije za sidrenje. U slučaju dostizanja kritične brzine (brzina koje telo postiže u slučaju pada) čelični klizač će u kratkom rastojanju zaustaviti korisnika, dok će apsorber energije raspršiti višak kinetičke energije koje se prenosi na telo korisnika. Može se koristiti u horizontalnoj ravni sa maksimalnim oprećenjem do 140kG.

UPOTREBA
Uređaj se koristi za radove na visini , na krovovima, gde god postoji opasnost od pada. Prilagođeno za upotrebu u industriji, građevinarstvu, telekomunikacijama.

NSL17AD.10 Mobilna linija za sidrenje sa uređajem za zaustavljanje pada 10 m
NSL17AD.20 Mobilna linija za sidrenje sa uređajem za zaustavljanje pada 20 m
NSL17AD.30 Mobilna linija za sidrenje sa uređajem za zaustavljanje pada 30 m