UREĐAJI ZA ZAUSTAVLJANJE PADA UVLAČIVOG TIPA NEO035 – EDGE

Standard EN 360 : 2002
Standard VG11 11.060 / 11.062

Lagan i kompaktan Uređaj za zaustavljanje pada opremljen uvlačivom polietilenskom trakom visoke gustine kao stacioniranim sistemom zaštite. Može se koristiti i u horizontalnoj ravni sa maksimalnim opterećenjem do 140kG. Apsorber energije je upakovan u zaštitnu poliestersku vrećicu.

UPOTREBA
Uređaj se koristi za radove na visini, gde god postoji opasnost od pada. Uređaji za zaustavljanje pada uvlačivog tipa imaju za cilj da pruže korisniku jednostavnu „handsfree“ automatsku zaštitu, dok radna dužina uređaja treba da dozvoli korisniku da dostigne ceo namenjen radni prostor bez učestale potrebe da premešta uređaj. Uređaj NEO035 može se koristiti i u horizontalnoj ravni gde postoji opasnost od pada preko oštrih ivica sa radijusom r ≥ 0,5 mm.

Tehnička specifikacija

 • Uređaj se koristiti u vertikalnoj i horizontalnoj ravni
 • Ukupna dužina 3,5 m
 • Maksimalna težina korisnika 140 kg
 • Polietilen visoke gustine, širina trake 25mm (R>22kN)
 • Aluminijumsko telo
 • Statički otpor >15 kN
 • Kinetička energija na telu korisnika < 600 daN
 • Minimalni slobodni prostor prilikom vertikalne upotrebe : 2,6 m
 • Minimalni slobodni prostor prilikom horizontalne upotrebe : 5,0 m
 • Okretni element na vrhu tela sa karabinerom kapaciteta 18 mm
 • Automatska kuka od eloksiranog aluminijuma sa indikatorom pada i okretnim elementom, otvor kapije 28mm.
 • Temperatura upotrebe : -30°C à +50°C
 • Težina : 1,7 kg (NEO035AK) – 2,1 kg (NEO035AX)
 • reference modela : NEO035AK : sa kukom od eloksiranog aluminijuma , otvor kapije 28 mm
 • NEO035AX : sa kukom, otvorom kapije 65 mm