UREĐAJI ZA ZAUSTAVLJANJE PADA UVLAČIVOG TIPA NEO060

Standard EN 360 : 2002
Standard VG11 11.060 / 11.062

Uređaj za zaustavljanje pada NEO060 opremljen je 6m Dyneema trakom kao stacioniranim sistemom zaštite, sa dve kočnice za zaustavljanje u slučaju pada i unutrašnjim elementom za rasipanje energije. Lagan i kompaktan, preporučuje se za vertikalnu i horizontalnu upotrebu gde težine korisnika ne prelazi 140kG.

UPOTREBA
Za radove na visini, gde god postoji opasnost od pada. Koristi se u horizontalnoj ravni gde postoji opasnost od pada preko oštrih ivica sa radijusom r ≥ 0,5 mm.

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

 • Za rad u vertikalnoj i horizontalnoj ravni
 • Maksimalna težina korisnika 140 kg
 • Dyneema traka, širine 25 mm (R>22 kN)
 • Kompozitno kućište, PA Poliamid+ staklo plastika
 • Statički otpor >15 kN
 • Kinetička energija na telu korisnika < 600 daN
 • Minimalni slobodni prostor prilikom vertikalne upotrebe : 2,6 m
 • Minimalni slobodni prostor prilikom horizontalne upotrebe : 4,0 m
 • Okretni element na vrhu tela sa karabinerom kapaciteta 22 mm
 • Automatska kuka od eloksiranog aluminijuma sa indikatorom pada i okretnim elementom, otvor kapije 28mm.
 • Temperatura upotrebe : -30°C to +50°C
 • Težina : 1,8 kg