VERT VERTIKALNI SIGURNOSNI SISTEM

Brza i jednostavna instalacija zahvaljujući unapred sklopljenim elementima
Provera sistema moguća prilikom upotrebe
Nisko opterećenje u krajnjoj tački zahvaljujući integrisanom amortizeru
Dodatna sigurnost na glavnoj strukturi
Univerzalni držači za fiksiranje za različite vrste merdevina
Standard: EN 353-1 + CNB/P/11.073

GORNJI AMORTIZER (VERT ENDS-11)

Univerzalni fiksator sa gornjeg amortizera se fiksira kroz minimum 3 prečke merdevina (merdevine ne smeju preći ugao od + /- 3 ° od vertikale)

VERTIKALNA VOĐICA (VERT GLEIT-50)

Pokretni šraf sa oknom za ličnu zaštitnu opremu (PPE)
Može biti prikačen i otkačen u bilo koj tački sistema
Testirano u skladu sa EN 353-1 + CNB/P/11.073 i dodatno, za horizontalnu primenu, u skladu sa EN 795

DONJA STEZALJKA ZA UČVŠĆIVANJE SA OPRUGOM(VERT ENDS-11)

Univerzalni fiksator od donje kabl stezaljke ukljućujuči i oprugu, omogućava konstantnu napetost kabla vertikalnog sigurnosnog sistema
Fiksiranje kabla se vrši specijalnom INNOTECH aluminijumskom stezaljkom