Užad za zaustavljanje pada sa apsorberom energije

Upotreba užadi za apsorbovanje energije:
Užad za apsorbovanje energije se koriste u jednostrukom i dvostrukom izdanju. Dostupna su u dužinama do 2 m, ali treba imati u vidu kraće verzije kad god je to moguće kako bi se smanjila potencijalna razdaljina slobodnog pada i rizici u vezi s tim.
Bez obzira na to koji tip užeta za apsorbovanje energije se koristi, važno je obezbediti ključne sigurnosne mere:

 • Da je dati predmet u dobrom stanju
 • Da je korisnik proverio stanje i bezbednost svih elemenata pre upotrebe
 • Da je uže za apsorbovanje energije označeno CE oznakom i testirano prema relevantnim standardima
 • Da se uže za apsorbovanje energije nije koristilo preko 5 godina
 • Da je završni konektor pogodan za dati tip ankera
 • Da je završni konektor označen CE oznakom za BS EN 362: 2004 Lična oprema za zaštitu od pada sa visine – konektori
 • Da se koristi odgovarajući anker (jačina i tip veze)
 • Da je položan ankera odgovarajući (što više iznad korisnika)
 • Da se izbegavaju oštre ivice
 • Da je elemenat za apsorbovanje energije postavljen pored tela, a ne ankera
 • Da postoji dovoljna razdaljina
 • Da uže za apsorbovanje energije nije produžavano ni izduživano
 • Da uže za apsorbovanje energije nije uvrnuto, zamršeno ni savijeno
 • Da korisnik treba da izbegava penjanje mnogo iznad tačke učvršćivanja

Pitanja bezbednosti u vezi sa ovim proizvodima:

 • Bezbedno rastojanje ispod tačaka učvršćivanja
 • Načini korišćenja jednostruke i dvostruke užadi za apsorbovanje energije
 • Upotreba užadi za apsorbovanje energije u svrhe ograničavanja
 • Uticaj koji težina korisnika može imati na učinak apsorbera energije